Maten

Du får tips och idéer hur du kan äta gott och må bra. Jollyfood vill visa och inspirera till hur du kan få balans mellan din kropps behov, tid och ekonomi.

KostrådgivningJollylife 

Glädje, hopp och kunskap är grundläggande och superviktigt för att komma till insikt och vara nöjd med det liv vi skapar och drabbas av. Här läser du mer om det.

Jollylife


                 


Lymfsystemet

Så stort och så viktigt, lymfsystemet påverkar många funktioner i kroppen. Mat, rörelse om massage kan stimulera lymfsystemet att fungera optimalt.

Lymfmassage